Βιβλιογραφία – Περιοδικά

Νευρογλωσσολογική Λογοθεραπεία. Δυσλεξία-Διάγνωση-Συμπτωματολογία.
Νευρογλωσσολογική Λογοθεραπεία. Δυσλεξία-Διάγνωση-Συμπτωματολογία. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες
Εκδόσεις : Έλλην,

Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2000

Symptomatology of dyslexia.
Symptomatology of dyslexia. Chrysostomos E. Carpathiou, Dalla Vanna & autres
Publications : Ellin,

Date d’émission : Athènes 2001

Διάγνωση της Δυσλεξίας με τη διαγνωστική κλίμακα “ΧΕΚ-22.12”.
Διάγνωση της Δυσλεξίας με τη διαγνωστική κλίμακα “ΧΕΚ-22.12”. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες
Εκδόσεις : Έλλην,

Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2004

Μαθησιακές δυσκολίες τύπου δυσλεξίας.
Μαθησιακές δυσκολίες τύπου δυσλεξίας. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Δάλλα Β., Καλτσούνης Σ., Παπά Α., Βασιλειάδης Σ.
Εκδόσεις : Ι. Καραμέτος,

Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2006

Κλινική αφασιολογία ενηλίκων.
Κλινική αφασιολογία ενηλίκων. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου
Εκδόσεις : Ι. Καραμέτος,

Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2008

Μαθησιακές δυσκολίες τύπου Δυσλεξίας, για εκπαιδευτικούς και γονείς.
Μαθησιακές δυσκολίες τύπου Δυσλεξίας, για εκπαιδευτικούς και γονείς. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Δάλλα Β., Βασιλειάδης Σ., Καλτσούνης Σ., Παπά Α.
Εκδόσεις : Ι. Καραμέτος,

Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2008

Pages: 1 2 3 4

Top