Βιβλιογραφία – Περιοδικά

Διαγνωστική κλίματα δυσλεξίας.
Διαγνωστική κλίματα δυσλεξίας. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Δάλλα Β., Βασιλειάδης Σ., Καλτούνης Σ., Παπά Α., Φρέρης Γ.
Εκδόσεις : Ι. Καραμέτος,

Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2008

Diagnostic scale of dyslexia.
Diagnostic scale of dyslexia. Chrysostomos E. Carpathiou
Publications : I.Karametos,

Issue Date : Athens 2008

Πρώτο δοκίμιο στο λόγο.
Πρώτο δοκίμιο στο λόγο. Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου
Εκδόσεις : Ι. Καραμέτος,

Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2009

Pages: 1 2 3 4

Top