Αφασία BROCA

Γενικά Mε τον όρο αφασία BROCA ή κινητική αφασία εννοούμε την αδυναμία κανονικής εκπομπής του προφορικού λόγου, δηλαδή της ομιλίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ορθής

Περισσότερα

Σύνδρομο Μετωπιαίου Λοβού

Το σύνδρομο του μετωπιαίου λοβού συχνά αποκαλείται και σύνδρομο προμετωπιαίου λοβού, λόγω των εξειδικευμένων λειτουργιών, οι οποίες εντοπίζονται στην πρόσθια περιοχή του μετωπιαίου λοβού ή

Περισσότερα

Σύνδρομο Αλεξίας – Αγραφίας

Γενικά Πρόκειται για ένα είδος αισθητικής αφασίας, μέρος της οποίας περιλαμβάνεται στις περιγραφές του Wernicke, αλλά το σύνολο της παθολογίας περιγράφεται από τον Dejerine, ο

Περισσότερα

Αμιγής Κινητική Αφασία

Γενικά Mε τον όρο “ΑΜΙΓΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΦΑΣΙΑ” εννοούμε τις αδυναμίες στην άρθρωση του προφορικού λόγου σε μηχανικό ουσιαστικά επίπεδο, δηλαδή την κανονική ροή των διάφορων

Περισσότερα

Αφασία Wernicke

Γενικά Mε τον όρο αφασία Wernicke ή αισθητική αφασία εννοούμε την αδυναμία κατανόησης του προφορικού λόγου. Ο Wernicke περιέγραψε τη συγκεκριμένη αφασία, όπως άλλωστε και

Περισσότερα

Αφασία Αγωγής

Γενικά Mε τον όρο αφασία αγωγής ορίζουμε σε παθολογικό επίπεδο την αδυναμία επανάληψης λέξεων ή/και φράσεων που προτείνονται στον ασθενή προφορικά. Πρόκειται για την αδυναμία σύνδεσης των

Περισσότερα

Αμνησιακή Αφασία

ΓΕΝΙΚΑ Mε τον όρο αμνησιακή αφασία εννοούμε τις δυσχέρειες ή και την αδυναμία του ασθενή να βρει μια λέξη κατά την εκπομπή του προφορικού λόγου.

Περισσότερα

Ολική Αφασία

Γενικά Mε τον όρο ολική αφασία χαρακτηρίζεται η παθολογική κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει την παθολογία των αφασιών του Broca και του Wernicke. Αυτό σημαίνει ότι ο εντοπισμός της βλάβης θα

Περισσότερα

Υποφλοιώδεις Αφασίες

Mε τον όρο υποφλοιώδεις αφασίες εννοούμε τις πιθανές βλάβες, συχνά πολύ μικρής έκτασης, οι οποίες παρουσιάζονται σε επίπεδο υποφλοιώδες και από τις οποίες βέβαια προκαλούνται συγκεκριμένες λειτουργικές

Περισσότερα