Υποφλοιώδεις Αφασίες Ινιακού

Αν οι βλάβες εντοπίζονται υποφλοιωδώς σε επίπεδο ινιακού λοβού, όπως αναφέραμε, θα προκαλέσουν δυσχέρειες σε επίπεδο οπτικής αντίληψης συνεχώς αυξανόμενες. Αυτό σημαίνει ότι θα επηρεασθούν

Περισσότερα

Υποφλοιώδεις Αφασίες Μετωπιαίου – Βρεγματικού Λοβού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ-ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΒΟΥ  1α) Βλάβες υποφλοιωδώς στο μετωπιαίο λοβό, θα προκαλέσουν σταδιακά δυσχέρειες λειτουργικά και στο βρεγματικό λοβό, με την έννοια ότι τα απραξικά

Περισσότερα

Υποφλοιώδεις Αφασίες Μετωπιαίου – Βρεγματικού – Κροταφικού Λοβού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ-ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟΥ-ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΥ ΛΟΒΟΥ.   Βλάβες υποφλοιωδώς στον κροταφικό λοβό θα προκαλέσουν σταδιακά  λειτουργικές δυσχέρειες και στο βρεγματικό λοβό, με την έννοια ότι τα αγνωσιακά

Περισσότερα

Σύνδρομο Βρεγματικού Λοβού

Ο βρεγματικός λοβός στο σύνολο του ευρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια του εγκεφαλικού ημισφαιρίου, εξαιρώντας μόνο το τετράπλευρο λοβίο, και χωρίζεται σε δύο έλικες, στην πρώτη

Περισσότερα

Σύνδρομο Κροταφικού Λοβού

Ο κροταφικός λοβός εκτείνεται στο εξωτερικό κάτω μέρος των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και συνεχίζει κάτω και εσωτερικά. Οι διαταραχές οι οποίες παρατηρούνται σε βλάβη του κροταφικού

Περισσότερα

Σύνδρομο Ινιακού Λοβού

Ο ινιακός λοβός ευρίσκεται στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, η επιφάνεια του είναι εξωτερική και εσωτερική σε ημισφαιρικό επίπεδο, ενώ συνορεύει με τον βρεγματικό και

Περισσότερα

Σύνδρομο προ-Ρολανδίων Περιοχών

Όπως σε όλα τα μεγάλα εγκεφαλικά σύνδρομα, αλλά και γενικότερα στις εγκεφαλικές βλάβες, η φύση της παθολογίας που προκαλεί τη βλάβη παίζει σημαντικότατο ρόλο. Ακριβώς

Περισσότερα

Σύνδρομο Οπισθορολανδίων Περιοχών

Ο ηλεκτρικός ερεθισμός της ανιούσας βρεγματικής έλικας, σύμφωνα με τους Foerster, Cushing και Valkenburg, προκάλεσε παραισθήσεις, ενώ σημαντικές έρευνες  στην ίδια περιοχή, την οπισθο-Ρολανδια, έχει

Περισσότερα

Σύνδρομο Μεσολοβίου

Το μεσολόβιο σώμα, ή απλά μεσολόβιο, είναι ο κυριότερος και σημαντικότερος σύνδεσμος των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων, αποτελείται δε από νευρικές ίνες οι οποίες συνδέουν τα

Περισσότερα