Εκ Γενετής Παιδικές Αφασίες

Γενικά Πρόκειται για διαταραχές οι οποίες προέρχονται από συγκεκριμένες εγκεφαλικές βλάβες, διαφόρων προελεύσεων, οι οποίες επιδρούν στη γενικότερη εξέλιξη του νεογέννητου. Χρονικά αυτές οι βλάβες

Περισσότερα

Επίκτητες Παιδικές Αφασίες

Γενικά Η συχνότερη αιτιολογία είναι οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ή σπανιότερα βλάβες από κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο. Ανατομικός Εντοπισμός Εξαρτάται από τον εντοπισμό της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης. Λειτουργικά

Περισσότερα

Σύνδρομο Landau – Kleffner

Λειτουργική Εγκεφαλική δομή Λειτουργικές βλάβες σε επίπεδο κροταφικού λοβού, αμφίπλευρα ή και σε επίπεδο βρεγματο-κροταφικού λοβού και πάλι αμφίπλευρα. Σπανιότερα εντοπίζονται περισσότερες βλάβες στο αριστερό

Περισσότερα

Χρονική καθυστέρηση στην εμφάνιση του προφορικού λόγου

Πρόκειται για χρονική καθυστέρηση της εμφάνισης του προφορικού λόγου, σε επίπεδο βασικών δομών του, χωρίς όμως να υπάρχει καμία απολύτως δυσχέρεια σε επίπεδο κατανόησης του

Περισσότερα