Δυσλεξία

Περί Δυσλεξίας

Η δυσλεξία εδώ και 2-3 δεκαετίες έχει κάνει την εισβολή της και την Ελληνική γλώσσα, δηλαδή στην Ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία,

Περισσότερα

Συμπτωματολογία της Δυσλεξίας

Ηδυσλεξία πριν από εκατό περίπου χρόνια περιγράφηκε σαν μία διαταραχή ή/και αδυναμία ανάγνωσης. Σήμερα είναι δυνατόν να ακούσει κανείς οτιδήποτε πάνω σε αυτό το θέμα,

Περισσότερα

Θεραπεία της Δυσλεξίας

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλεξίας είναι δυνατή σε οποιαδήποτε ηλικία, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα και το είδος της δυσλεξίας. Αυτό ισχύει μόνο όταν πρόκειται για

Περισσότερα

Παιδαγωγικά

Η δυσλεξία εδώ και 2-3 δεκαετίες έχει κάνει την εισβολή της και την Ελληνική γλώσσα, δηλαδή στην Ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία,

Περισσότερα

Δυσλεξία Ενηλίκων

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Η δυσλεξία στον ενήλικα είναι πραγματικότητα, γεγονός το οποίο είχαμε αναφέρει στη δεκαετία του 1990 σε διεθνές συνέδριο. Θα πρέπει  όμως να

Περισσότερα

Κλασσική Δυσλεξία

Νηπιαγωγείο Α’, Β’ & Γ’ Δημοτικού Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού Γυμνάσιο & Λύκειο Νηπιαγωγείο Στο νηπιαγωγείο αλλά και στην τάξη του προ-νηπιαγωγείου ένα “μελλοντικό”

Περισσότερα

Αντίστροφη Δυσλεξία

Νηπιαγωγείο Α’, Β’ & Γ’ Δημοτικού Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού Γυμνάσιο & Λύκειο Νηπιαγωγείο Στο νηπιαγωγείο αλλά και στην τάξη του προ-νηπιαγωγείου ένα “μελλοντικό”

Περισσότερα

Δυσλεξία του ρυθμού -α-

Νηπιαγωγείο Δημοτικού Γυμνάσιο & Λύκειο Νηπιαγωγείο Στο νηπιαγωγείο αλλά και στην τάξη του προ-νηπιαγωγείου ένα “μελλοντικό” δυσλεξικό παιδί παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες στην συμπεριφορά του, εφόσον

Περισσότερα

Εναλλασσόμενη Δυσλεξία

Νηπιαγωγείο Α’, Β’ & Γ’ Δημοτικού Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού Γυμνάσιο & Λύκειο Νηπιαγωγείο Στο νηπιαγωγείο αλλά και στην τάξη του προ-νηπιαγωγείου ένα “μελλοντικό”

Περισσότερα

Η Διπλή Δυσλεξία

Νηπιαγωγείο Α’, Β’ & Γ’ Δημοτικού Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού Γυμνάσιο & Λύκειο Νηπιαγωγείο Στο νηπιαγωγείο αλλά και στην τάξη του προ-νηπιαγωγείου ένα “μελλοντικό”

Περισσότερα