Δυσλεξία του ρυθμού -α-

Νηπιαγωγείο Δημοτικού Γυμνάσιο & Λύκειο Νηπιαγωγείο Στο νηπιαγωγείο αλλά και στην τάξη του προ-νηπιαγωγείου ένα “μελλοντικό” δυσλεξικό παιδί παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες στην συμπεριφορά του, εφόσον

Περισσότερα

Εναλλασσόμενη Δυσλεξία

Νηπιαγωγείο Α’, Β’ & Γ’ Δημοτικού Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού Γυμνάσιο & Λύκειο Νηπιαγωγείο Στο νηπιαγωγείο αλλά και στην τάξη του προ-νηπιαγωγείου ένα “μελλοντικό”

Περισσότερα

Η Διπλή Δυσλεξία

Νηπιαγωγείο Α’, Β’ & Γ’ Δημοτικού Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού Γυμνάσιο & Λύκειο Νηπιαγωγείο Στο νηπιαγωγείο αλλά και στην τάξη του προ-νηπιαγωγείου ένα “μελλοντικό”

Περισσότερα

Μικτές Δυσλεξίες

Στην πραγματικότητα είναι πολύ σπάνιο να παρατηρηθεί αμιγής δυσλεξία. Αντίθετα αυτό που παρατηρούμε στην κλινική πρακτική είναι οι μικτές δυσλεξίες, δηλαδή αυτές που αποτελούνται από

Περισσότερα
Δυσλεξία

Περί Δυσλεξίας

Η δυσλεξία εδώ και 2-3 δεκαετίες έχει κάνει την εισβολή της και την Ελληνική γλώσσα, δηλαδή στην Ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία,

Περισσότερα

Συμπτωματολογία της Δυσλεξίας

Ηδυσλεξία πριν από εκατό περίπου χρόνια περιγράφηκε σαν μία διαταραχή ή/και αδυναμία ανάγνωσης. Σήμερα είναι δυνατόν να ακούσει κανείς οτιδήποτε πάνω σε αυτό το θέμα,

Περισσότερα

Θεραπεία της Δυσλεξίας

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλεξίας είναι δυνατή σε οποιαδήποτε ηλικία, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα και το είδος της δυσλεξίας. Αυτό ισχύει μόνο όταν πρόκειται για

Περισσότερα

Παιδαγωγικά

Η δυσλεξία εδώ και 2-3 δεκαετίες έχει κάνει την εισβολή της και την Ελληνική γλώσσα, δηλαδή στην Ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία,

Περισσότερα

Δυσλεξία Ενηλίκων

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Η δυσλεξία στον ενήλικα είναι πραγματικότητα, γεγονός το οποίο είχαμε αναφέρει στη δεκαετία του 1990 σε διεθνές συνέδριο. Θα πρέπει  όμως να

Περισσότερα

Κλασσική Δυσλεξία

Νηπιαγωγείο Α’, Β’ & Γ’ Δημοτικού Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού Γυμνάσιο & Λύκειο Νηπιαγωγείο Στο νηπιαγωγείο αλλά και στην τάξη του προ-νηπιαγωγείου ένα “μελλοντικό”

Περισσότερα