Χρονική καθυστέρηση στην εμφάνιση του προφορικού λόγου

Πρόκειται για χρονική καθυστέρηση της εμφάνισης του προφορικού λόγου, σε επίπεδο βασικών δομών του, χωρίς όμως να υπάρχει καμία απολύτως δυσχέρεια σε επίπεδο κατανόησης του προφορικού λόγου. Η χρονική αυτή καθυστέρηση ορίζεται σε σχέση με κάποια ευρέα χρονικά δεδομένα, προσδιοριζόμενα κυρίως στατιστικά και τα οποία σίγουρα δεν είναι απόλυτα.

Η χρονική αυτή καθυστέρηση στην εμφάνιση των δομών του προφορικού λόγου, δηλαδή η δημιουργία σωστών προτάσεων, η χρήση των συγκεκριμένων γραμματικών δομών, η χρήση των συγκεκριμένων συντακτικών δομών, είναι δυνατόν να εμφανιστεί και πέραν των καθορισμένων στατιστικά ορίων που προαναφέραμε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει συνεχής βελτίωση της προφορικής έκφρασης του συγκεκριμένου παιδιού.

Η χρονική αυτή καθυστέρηση που προχωρά και πέραν των 3 ετών, εκτός των δομών που προαναφέραμε, επηρεάζει και την προφορά των λέξεων, όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν παραποιήσεις της ηχητικής συχνότητας των γραμμάτων, αντικαταστάσεις γραμμάτων, μπεμπεκισμός, και λοιπές παρόμοιες ηχητικού τύπου καταστάσεις.

Η χρονική αυτή καθυστέρηση είναι προμήνυμα για την ύπαρξη στη συνέχεια μαθησιακών δυσκολιών τύπου δυσλεξίας.

Οπωσδήποτε δεν υπάρχει άλλο είδος καθυστέρησης, είτε σε επίπεδο νοημοσύνης είτε σε κινητικό επίπεδο.

Σημείωση: Χρειάζεται λεπτομερής έλεγχος για την αναγνώριση άλλων συμπτωμάτων, τα οποία είναι δυνατόν να παραπέμπουν σε άλλες παθολογικές καταστάσεις.

Παιδαγωγικά

Αφασίες Παίδων

Αφασίες Ενηλίκων

Υποφλοιώδεις Αφασίες Ενηλίκων

Εγκεφαλικά Σύνδρομα

Δείτε επίσης