Δυσλεξία – καλλιγραφία και κακογραφία

Είναι γεγονός ότι ακούγεται συχνά πως η κακογραφία είναι ένα από τα συμπτώματα της δυσλεξίας.

Αυτό όμως δεν αφορά το σύνολο των δυσλεξικών περιπτώσεων, αλλά συγκεκριμένες περιπτώσεις, και αυτό γιατί θα πρέπει κανείς να παρατηρήσει και να μελετήσει την προέλευση της κακογραφίας. Στη γραφή, όσον αφορά την καλλιγραφία ή την κακογραφία, συμβάλλει ουσιαστικά η λεπτή κινητική διαδικασία των συγκεκριμένων δακτύλων σε επίπεδο χωρικής αντίληψης, από τη μία μεριά του χώρου μέσα στον οποίο γράφει, δηλαδή το χώρο του χαρτιού ή τετραδίου, και από την άλλη μεριά τη σχηματική κινητικά είσοδο μέσα σε αυτό το χώρο του γραφήματος, δηλαδή του γράμματος.

Όλα σχεδόν τα δυσλεξικά παιδιά, με συγκεκριμένες λίγες εξαιρέσεις, στην αρχή δεν είναι δυνατόν να συντονίσουν την οπτικό-χωρική αντίληψη με την ανάλογη κινητικής φύσεως διαδικασία της γραφής και για το λόγο αυτό είναι δυνατόν να παρατηρούνται κάποιες κακογραφίες. Αναφερόμαστε σε κάποιες κακογραφίες επειδή δεν είναι συνεχές το φαινόμενο, αλλά έχουμε μέσα στο ίδιο κείμενο κομμάτια τα οποία είναι κακογραμμένα, αλλά και κομμάτια τα οποία είναι γραμμένα ικανοποιητικά, όσον αφορά την καλλιγραφία.

Το φαινόμενο αυτό της κακογραφίας αρχίζει σιγά-σιγά να υποχωρεί και να δίνει τη θέση του στην ικανοποιητική καλλιγραφία και στη συνέχεια στην καλλιγραφία, επειδή με την πάροδο του χρόνου αρχίζει να σταθεροποιείται η συνεργασία της οπτικό-χωρικής αντίληψης με την λεπτή κινητικότητα της γραφής. Το φαινόμενο της κακογραφίας παρατηρείται πολύ πιο έντονο στα αγόρια και λιγότερο έντονο στα κορίτσια. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία συγχρονισμού της οπτικο- χωρικής αντίληψης με την λεπτή κινητικότητα της γραφής αναπτύσσεται συντομότερα στα κορίτσια και με αργότερο ρυθμό στα αγόρια, ενώ και τα δύο φθάνουν σε κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Όλα αυτά αν πρόκειται για δυσχέρειες σε λειτουργικό επίπεδο της σύνδεσης της οπτικό-χωρικής αντίληψης με την λεπτή κινητικότητα της γραφής. Αν όμως πρόκειται για κάποια λειτουργική διαταραχή σε επίπεδο μετωπιαίου λοβού, όπου η κινητική γραφή στη δεύτερη κυρίως μετωπική έλικα, τότε η κακογραφία αυτή είναι συγκεκριμένη, παρατηρείται στο σύνολο των γραμμάτων και των λέξεων και του κειμένου και δεν αναμένεται κάποια θετική εξέλιξή της προς την καλλιγραφία. Οι περιπτώσεις αυτές όμως είναι πάρα πολύ σπάνιες.

Παιδαγωγικά

Αφασίες Παίδων

Αφασίες Ενηλίκων

Υποφλοιώδεις Αφασίες Ενηλίκων

Εγκεφαλικά Σύνδρομα

Δείτε επίσης