Εκ Γενετής Παιδικές Αφασίες

Γενικά
Πρόκειται για διαταραχές οι οποίες προέρχονται από συγκεκριμένες εγκεφαλικές βλάβες, διαφόρων προελεύσεων, οι οποίες επιδρούν στη γενικότερη εξέλιξη του νεογέννητου. Χρονικά αυτές οι βλάβες συμβαίνουν κατά την ενδομήτριο ζωή, αλλά και κατά τη διάρκεια του τοκετού ή και κατά τις πρώτες ημέρες της ζωής του νεογέννητου.

Ανατομικός Εντοπισμός

Διάχυτες βλάβες στον μετωπιαίο ή/και στον βρεγματικό ή/και στον κροταφικό λοβό, ενώ πολύ σπάνια εντοπίζονται στις υπόλοιπες εγκεφαλικές δομές. Σε βλάβες στον μετωπιαίο ή/και στο βρεγματικό λοβό είναι δυνατόν να παρατηρηθεί καθυστέρηση στη διαδικασία της βάδισης, όπως επίσης και μία ιδιόμορφη βάδιση.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Αρκετός ρυθμός -δ- μέτριου έως και υψηλού δυναμικού.
Αρκετός ρυθμός -θ- μέτριου έως και υψηλού δυναμικού.
Αιχμηρά κύματα της άλφα συχνότητας, αλλά πιθανόν και των άλλων συχνοτήτων.
Πολύ πιθανά παροξυντικά στοιχεία.
Πολύ πιθανές επιληπτικές κρίσεις.

Λειτουργικές Διαταραχές

Προφορικός λόγος με πολλές δυσχέρειες, μέχρι και αδυναμία άρθρωσης.
Ονομασία αντικειμένων με πολλές δυσχέρειες, ιδιαίτερα στον αυθόρμητο λόγο, μέχρι αδυναμία.
Κατανόηση προφορικού λόγου σχεδόν καλή έως πολύ καλή.
Κατασκευαστική απραξία πολύ πιθανή.
Μελοκινητική απραξία πολύ πιθανή.
Ιδεοκινητική απραξία σπάνια.
Απραξία ενδύσεως πιθανή.
Εκλεκτικές απραξίες πιθανές.
Μειωμένη κοινωνικότητα εφόσον υπάρχουν κινητικές δυσχέρειες.
Δυσχέρειες στη συμπεριφορά, όπως επίσης συχνά έντονη ψυχοκινητική καθυστέρηση.

Παιδαγωγικά

Αφασίες Παίδων

Αφασίες Ενηλίκων

Υποφλοιώδεις Αφασίες Ενηλίκων

Εγκεφαλικά Σύνδρομα

Δείτε επίσης