ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Πρώτο δοκίμιο στο ΛΟΓΟ

Κλινική αφασιολογία ενηλίκων

Διαγνωστική κλίματα δυσλεξίας

Diagnostic scale of dyslexia

Διαγνωστικό Εγχειρίδιο Νευροψυχολογίας