Σύνδρομο Ινιακού Λοβού

Ο ινιακός λοβός ευρίσκεται στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, η επιφάνεια του είναι εξωτερική και εσωτερική σε ημισφαιρικό επίπεδο, ενώ συνορεύει με τον βρεγματικό και κροταφικό λοβό, σε περιοχές οι οποίες είναι πολύ καθοριστικές σε λειτουργικό επίπεδο.

Οι διαταραχές που παρατηρούνται σε βλάβη του ινιακού λοβού είναι:

1. Διαταραχές του οπτικού πεδίου

Οι διαταραχές του οπτικού πεδίου είναι οι ημιανοψίες, οι οποίες οφείλονται σε βλάβη των οπτικών οδών στις τελικές τους καταλήξεις, είτε σε βλάβη ανάλογων φλοιωδών ή υποφλοιωδών περιοχών.

2. Φλοιώδης τύφλωση

Πρόκειται για πραγματική τύφλωση, η οποία επέρχεται σταδιακά, χωρίς τα οπτικά όργανα να παρουσιάζουν ανάλογη διαταραχή. Ο ασθενής δεν κατανοεί ότι δεν βλέπει, νομίζει ότι βλέπει, άσχετα αν σκοντάφτει στα διάφορα αντικείμενα.

Η φλοιώδης τύφλωση συνοδεύεται από συγχυτικές καταστάσεις και παραισθήσεις, ενώ η αιτιολογία της είναι βλάβη και καταστροφή των ραβδωτών κυρίως περιοχών του ινιακού λοβού, αμφίπλευρα, γεγονός που προκαλεί και ελάττωση του ρυθμού -άλφα- στην ίδια περιοχή.

3. Οπτικές παραισθήσεις και μεταμορφοψίες

Πρόκειται για διαταραχές που αφορούν το σχήμα, το μέγεθος, την κίνηση και την ποσότητα των αντικειμένων, και γενικότερα το περιβάλλον του ασθενούς.

Παρατηρείται επίσης μεγαλοψία, μικροψία, ενός αντικειμένου προς μία κατεύθυνση, στρογγυλοποίηση κάθετων και οριζόντιων γραμμών, απροσδιόριστη περίμετρος, κλπ.

Οι διαταραχές αυτές προκαλούνται από βλάβη στην ανώτερη περιοχή του ινιακού λοβού, και ιδιαίτερα στη βρεγματο-κροταφο-ινιακή περιοχή.

4. Οπτικές αγνωσίες

Αφορούν συγκεκριμένες αγνωσίες σε οπτικο-αντιληπτικό επίπεδο και την ανάλογη επεξεργασία των δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για αγνωσία των λεκτικών συμβόλων, δηλαδή των γραμμάτων, αγνωσία αντικειμένων και αγνωσία χώρου.

5. Οπτικο-κινητικές διαταραχές

Οι οπτικο-κινητικές διαταραχές είναι ίδιες με αυτές που περιγράψαμε στο σύνδρομο του μετωπιαίου λοβού, και οφείλονται σε βλάβη του ινιακού λοβού που διακόπτει τη σύνδεση του ινιακού με το μετωπιαίο λοβό.

6. Διαταραχές στην αντίληψη του χώρου και του χρόνου

Βλάβη του ινιακού λοβού προκαλεί αγνωσία χώρου, δηλαδή δυσχέρειες εντοπισμού διευθύνσεων και κατευθύνσεων, δυσχέρειες προσανατολισμού, καθώς και απώλεια μνήμης χώρων και τόπων.

Οι διαταραχές του χρόνου παρατηρούνται σε συνάρτηση με τις διαταραχές του χώρου, αλλά και των οπτικοκινητικών διαταραχών, σε επίπεδο ινιακού λοβού και στη συνέχεια μετωπιαίου λοβού, όπου διαταραχή παρατηρείται στη γενικότερη ρυθμική χρονική λειτουργία του ασθενή.

7. Ψυχικές διαταραχές

Παρατηρούνται διαταραχές της νοημοσύνης, όπως και συγχυτικά φαινόμενα, ενώ θα πρέπει να τονίσουμε τις έντονες νοητικές δυσχέρειες στις περιπτώσεις της φλοιώδους τύφλωσης, όπου ο ασθενής επιστρέφει νοητικά σε βρεφικό στάδιο.

Τέλος όσον αφορά τον ινιακό λοβό θα επαναλάβουμε πάλι ότι σημαντικό ρόλο παίζει το είδος της βλάβης, δηλαδή αν πρόκειται αγγειακή βλάβη, για μετατραυματική βλάβη, για βλάβη λόγω όγκου ή ατροφία, όπως επίσης και ο εντοπισμός της βλάβης στο κυρίαρχο ή στο δευτερεύον ημισφαίριο.

Παιδαγωγικά

Αφασίες Παίδων

Αφασίες Ενηλίκων

Υποφλοιώδεις Αφασίες Ενηλίκων

Εγκεφαλικά Σύνδρομα

Δείτε επίσης