Πανελλήνια & Διεθνή

Ηλεκτροεγκεφαλογραφικά ευρήματα επί δυσλεξίας

Ταξινόμιση των διαφόρων μορφών της δυσλεξίας με βάση τα ανάλογα ηλεκτροεγκεφαλογραφικά ευρήματα σε επίπεδο διάγνωσης

Les positions de la bulbe occulaire dans l’etude de la diagnostique de la dyslexie

Diagnose de la dyslexie par l’etude du fonctionnement cerebral par l’electroencephalogramme mapping et la classification de la dyslexie en 5 types differents

Methode neuropsychologique en logotherapie neurolonguistique sur la therapie de la dyslexie

Thechniques diagnostiques en logotherapie neurolinguistique

Συμπτωματολογία – Διάγνωση της δυσλεξίας στην προσχολική και σχολική ηλικία σε σχέση με τα ανάλογα ΗΕΓραφικά ευρήματα

Θεραπεία της δυσλεξίας σε λειτουργικό εγκεφαλικό επίπεδο

Therapy of learning disabilities, Dyslexia, and non-focal epilepsiy

Diagnosis and classification of learning disabilities, Dyslexia, through the results of the electroencephalogramme mapping

Art therapy in ancient greece and the theatre of Epidaurus in relation to cerebral psychocognitives functions

Cognitive neurorehabilitation and training on learning disabilities, dyslexia

The intervention role of the cortex in the rehabilitation of language in the aphasic adults

Dyslexia in adult

Clinical cases of dyslexia in pre-school & school ages

Diagnosis of dyslexia through neuropsychological data by using EEG

Treatment of dyslexia