Πανελλήνια & Διεθνή

Ηλεκτροεγκεφαλογραφικά ευρήματα επί δυσλεξίας

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες
 • Γεγονός : 24ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
 • Ημερομηνία : Αθήνα, 5-9 Μαίου 1998

Ταξινόμιση των διαφόρων μορφών της δυσλεξίας με βάση τα ανάλογα ηλεκτροεγκεφαλογραφικά ευρήματα σε επίπεδο διάγνωσης

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες
 • Γεγονός : 24ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
 • Ημερομηνία : Αθήνα, 5-9 Μαίου 1998

Les positions de la bulbe occulaire dans l’etude de la diagnostique de la dyslexie

 • Chrysostomos E. Carpathiou, Dalla V. & autres
 • L’événement : XXIV World Congress of the International Association of Logopedics & Phoniatrics
 • Date de l’événement : Amsterdam, Hollande, 23-27 Août 1998

Diagnose de la dyslexie par l’etude du fonctionnement cerebral par l’electroencephalogramme mapping et la classification de la dyslexie en 5 types differents

 • Chrysostomos E. Carpathiou, Dalla V. & autres
 • L’événement : XXIV World Congress of the International Association of Logopedics & Phoniatrics
 • Date de l’événement : Amsterdam, Hollande, 23-27 Août 1998

Methode neuropsychologique en logotherapie neurolonguistique sur la therapie de la dyslexie

 • Chrysostomos E. Carpathiou, Dalla V. & autres
 • L’événement : XXIV World Congress of the International Association of Logopedics & Phoniatrics
 • Date de l’événement : Amsterdam, Hollande, 23-27 Août 1998

Thechniques diagnostiques en logotherapie neurolinguistique

 • Chrysostomos E. Carpathiou, Dalla V. & autres
 • L’événement : XXIV World Congress of the International Association of Logopedics & Phoniatrics
 • Date de l’événement : Amsterdam, Hollande, 23-27 Août 1998

Συμπτωματολογία – Διάγνωση της δυσλεξίας στην προσχολική και σχολική ηλικία σε σχέση με τα ανάλογα ΗΕΓραφικά ευρήματα

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες
 • Γεγονός : 37ο Πανελλήνιο παιδιατρικό συνέδριο
 • Ημερομηνία : Θεσσαλονίκη, 28-30 Μαϊου 1999

Θεραπεία της δυσλεξίας σε λειτουργικό εγκεφαλικό επίπεδο

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες
 • Γεγονός : 37ο Πανελλήνιο παιδιατρικό συνέδριο
 • Ημερομηνία : Θεσσαλονίκη, 28-30 Μαϊου 1999

Therapy of learning disabilities, Dyslexia, and non-focal epilepsiy

 • Chrysostomos E. Carpathiou, Dalla V. & autres
 • L’événement : 4th Congress of the European Federation of Neurological Societies
 • Date de l’événement : Lisbonne, Postugal, 7-11 Septembre 1999

Diagnosis and classification of learning disabilities, Dyslexia, through the results of the electroencephalogramme mapping

 • Chrysostomos E. Carpathiou, Dalla V. & autres
 • L’événement : 4th Congress of the European Federation of Neurological Societies
 • Date de l’événement : Lisbonne, Postugal, 7-11 Septembre 1999

Art therapy in ancient greece and the theatre of Epidaurus in relation to cerebral psychocognitives functions

 • Chrysostomos E. Carpathiou
 • L’événement : Congress International du Jubile, Association Mondial de Psychiatrie (WPA)
 • Date de l’événement : Paris, Juin 26-30 2000

Cognitive neurorehabilitation and training on learning disabilities, dyslexia

 • Chrysostomos E. Carpathiou, Dalla V. Freris G. & autres
 • L’événement : 3rd World Congress in Neurological Rehabilitation
 • Date de l’événement : Venice, Italy, 2-6 April 2002

The intervention role of the cortex in the rehabilitation of language in the aphasic adults

 • Chrysostomos E. Carpathiou, Dalla V. Freris G. & autres
 • L’événement : 3rd World Congress in Neurological Rehabilitation
 • Date de l’événement : Venice, Italy, 2-6 April 2002

Dyslexia in adult

 • Chrysostomos E. Carpathiou, Dalla V. & autres
 • L’événement : BDA 6th International Conference
 • Date de l’événement : London, 2004

Clinical cases of dyslexia in pre-school & school ages

 • Chrysostomos E. Carpathiou, Dalla V. & autres
 • L’événement : BDA 6th International Conference
 • Date de l’événement : London, 2004

Diagnosis of dyslexia through neuropsychological data by using EEG

 • Chrysostomos E. Carpathiou, Kaltsounis S., Vasiliadis S., Papa A.
 • L’événement : INS/SVNP/GNP/Meeting University of Zurich
 • Date de l’événement : Zurich, 2006

Treatment of dyslexia

 • Chrysostomos E. Carpathiou, Kaltsounis S., Vasiliadis S., Papa A.
 • L’événement : INS/SVNP/GNP/Meeting University of Zurich
 • Date de l’événement : Zurich, 2006