ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου
 • Αριθμός Τεύχους : Τεύχος 1
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα, 18 Απριλίου 2014
 • Τριμηνιαίο Διαδικτυακό Περιοδικό : ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ | Τεύχος 1

ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου
 • Αριθμός Τεύχους : Τεύχος 2
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014
 • Τριμηνιαίο Διαδικτυακό Περιοδικό : ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ | Τεύχος 2

Δυσλεξία, η παιδική ασθένεια του αιώνα μας

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου
 • Εκδόσεις : ΙΩΝ
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 1985

Δυσλεξία, δεύτερη έκδοση βελτιωμένη

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου
 • Εκδόσεις : ΙΩΝ
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 1987

Μέθοδος ΑΘΗΝΑ για τη θεραπεία της δυσλεξίας

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου
 • Εκδόσεις : Έλλην
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 1987

Μέθοδος ΟΡΦΕΑΣ για τη θεραπεία της δυσλεξίας

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου
 • Εκδόσεις : Έλλην
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 1987

Δυσλεξία, τρίτη έκδοση, βελτιωμένη

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου
 • Εκδόσεις : ΙΩΝ
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 1990

Διάγνωση δυσλεξίας

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου
 • Εκδόσεις : Έλλην
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 1991

Διαγνωστικές δοκιμασίες στη Νευροψυχολογία – Νευρογλωσσολογία

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Στυλιανός Εμμ. Καρπαθίου
 • Εκδόσεις : Έλλην
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 1993

Κλινική Νευροψυχολογία – Νευρογλωσσολογία

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Στυλιανός Εμμ. Καρπαθίου
 • Εκδόσεις : Έλλην
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 1993

Δυσλεξία, 4η έκδοση

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες
 • Εκδόσεις : Έλλην
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 1994

Ανατομικός Άτλας στην Νευροψυχολογία

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου
 • Εκδόσεις : Έλλην
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 1994

Θεραπεία της δυσλεξίας

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες
 • Εκδόσεις : Έλλην
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 1995

Η εξέλιξη του εγκεφάλου και το αλφάβητο

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου
 • Εκδόσεις : Έλλην
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 1995

Manuel diagnostique en Logotherapie Neurolinguistique

 • Chrysostomos Ε. Carpathiou
 • Publications : Ion
 • Date d’émission : Athènes 1999

Νευρογλωσσολογική Λογοθεραπεία, Φυσιολογία-Παθολογία-Διάγνωση.

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου, Βάννα Δάλλα
 • Εκδόσεις : Έλλην
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 1998

Νευρογλωσσολογική Λογοθεραπεία. Δυσλεξία - Διάγνωση - Συμπτωματολογία

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες
 • Εκδόσεις : Έλλην
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2000

Symptomatology of dyslexia

 • Chrysostomos E. Carpathiou, Dalla Vanna & autres
 • Publications : Ellin
 • Date d’émission : Athènes 2001

Διάγνωση της Δυσλεξίας με τη διαγνωστική κλίμακα “ΧΕΚ-22.12”

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Συνεργάτες
 • Εκδόσεις : Έλλην
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2004

Μαθησιακές δυσκολίες τύπου δυσλεξίας

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου
 • Εκδόσεις : Ι. Καραμέτος,
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2006

Κλινική αφασιολογία ενηλίκων

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Δάλλα Β., Καλτσούνης Σ., Παπά Α., Βασιλειάδης Σ.
 • Εκδόσεις : Ι. Καραμέτος,
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2008

Μαθησιακές δυσκολίες τύπου Δυσλεξίας, για εκπαιδευτικούς και γονείς

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Δάλλα Β., Βασιλειάδης Σ., Καλτσούνης Σ., Παπά Α.
 • Εκδόσεις : Ι. Καραμέτος,
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2008

Διαγνωστική κλίματα δυσλεξίας

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου & Δάλλα Β., Βασιλειάδης Σ., Καλτούνης Σ., Παπά Α., Φρέρης Γ.
 • Εκδόσεις : Ι. Καραμέτος,
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2008

Diagnostic scale of dyslexia

 • Chrysostomos E. Carpathiou
 • Publications : I.Karametos,
 • Issue Date : Athens 2008

Πρώτο δοκίμιο στο λόγο

 • Χρυσόστομος Εμμ. Καρπαθίου
 • Εκδόσεις : Ι. Καραμέτος
 • Ημερομηνία Έκδοσης : Αθήνα 2009