Υποφλοιώδεις Αφασίες Ινιακού

Αν οι βλάβες εντοπίζονται υποφλοιωδώς σε επίπεδο ινιακού λοβού, όπως αναφέραμε, θα προκαλέσουν δυσχέρειες σε επίπεδο οπτικής αντίληψης συνεχώς αυξανόμενες. Αυτό σημαίνει ότι θα επηρεασθούν ποιοτικά και στη συνέχεια ποσοτικά τα οπτικά ερεθίσματα, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη λειτουργική διαδικασία στη συνέχεια σε επίπεδο των υπολοίπων εγκεφαλικών λοβών, δεν θα έχει τη δυνατότητα να αποδώσει λειτουργικά.

Οι υποφλοιώδεις βλάβες σε επίπεδο ινιακού λοβού θα λέγαμε ότι είναι οι πλέον σοβαρές, αλλά σπανιότερες των υπολοίπων, αρκεί να φέρουμε στη μνήμη μας τη λεκτική τύφλωση και την ανάλογη συμπτωματολογία της. Ουσιαστικά υποφλοιώδεις βλάβες σε επίπεδο ινιακού λοβού θα προκαλέσουν σταδιακά σοβαρότατη άνοια.

Από την παραπάνω αναλυτική παρουσίαση γίνεται φανερό ότι σχεδόν οποιαδήποτε βλάβη σε αμιγώς υποφλοιώδες επίπεδο, θα προκαλέσει γενικότερες λειτουργικές βλάβες, γεγονός που θα εμφανίζεται με γενικευμένη αδυναμία σε επίπεδο λόγου, δηλαδή προφορικής ομιλίας, κατανοήσεως της προφορικής ομιλίας, αλλά επίσης και σύνθεσης των αναλόγων λεκτικών δεδομένων και μαθησιακών ήδη δεδομένων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν φαινόμενα συγχύσεων, προβλήματα μνήμης, προβλήματα σε επίπεδο νόησης και στη συνέχεια νοημοσύνης, και τέλος προβλήματα άνοιας, με όλες τις συνέπειες που ακολουθούν αυτές τις καταστάσεις.

Παιδαγωγικά

Αφασίες Παίδων

Αφασίες Ενηλίκων

Υποφλοιώδεις Αφασίες Ενηλίκων

Εγκεφαλικά Σύνδρομα

Δείτε επίσης