Υποφλοιώδεις Αφασίες Βρεγματικού

Αν η βλάβη εντοπίζεται στον βρεγματικό λοβό τότε θα προκαλέσει δυσχέρειες σε επίπεδο χρόνου και χώρου. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά θα επηρεασθεί η έννοια και η δυνατότητα εντοπισμού του ασθενή στο χώρο και στο χρόνο, ενώ σταδιακά  θα φτάσει σε αδυναμία αίσθησης του σωματικού του σχήματος μέσα στο χώρο, αλλά και στο χρόνο. Η αίσθηση του σώματος στο χώρο είναι κατανοητή, ενώ η αίσθηση του σώματος μέσα στο χρόνο είναι ο ρυθμός σε όλα τα επίπεδα του σώματος μέσα στο χώρο.

Ο ρυθμός αυτός είναι οι διάφορες και διαδοχικές, χωρίς κινητικότητα, στατικές μορφές του σώματος, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση επηρεάζονται, και ο ασθενής έχοντας τη δυνατότητα να κινηθεί δεν μπορεί να τοποθετήσει το σώμα του στις διάφορες αυτές στατικές χωρικές μορφές, οπότε μένει σε ακινησία.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο βρεγματικός λοβός είναι αυτός που συνδέει σχεδόν το σύνολο των υπολοίπων λοβών λειτουργικά, όπως επίσης ότι είναι ο λοβός όπου συρρέουν λειτουργικές οδοί, και ταυτόχρονα επιστρέφουν εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν, σε μία αμφίδρομη λειτουργική διαδικασία.

Επιπλέον συρρέουσες οι λειτουργικές οδοί κατευθύνονται προς διάφορες περιοχές όλων των λοβών για την εκτελεστική διαδικασία των λειτουργικών εντολών. Αυτό σημαίνει ότι ο βρεγματικός λοβός, εκτός της δικής του συμβολής σε λειτουργικό επίπεδο, αποτελεί και έναν σημαντικότατο λειτουργικό κόμβο, για την υποστήριξη σχεδόν του συνόλου των εγκεφαλικών γνωστικών λειτουργικών διαδικασιών, όπου βέβαια εντοπίζονται και οι λειτουργικές διαδικασίες του λόγου, της ομιλίας, της επικοινωνίας, κλπ.

Παιδαγωγικά

Αφασίες Παίδων

Αφασίες Ενηλίκων

Υποφλοιώδεις Αφασίες Ενηλίκων

Εγκεφαλικά Σύνδρομα

Δείτε επίσης